Enllaç químic i estructura
 
Programa

Problemes

Test taula periòdica

Programa de dibuix d'orbital

Orbitals: Funcions matemàtiques

Geometria de les molècules (VSEPR)

Obtenció de la constant de Madelung pel cristall de clorur de sodi

 

Examens antics

Links d’interès

Llicenciatura en Física

Dubtes