Recerca
 

L'estudi de la estabilitat/estructura/catàlisi de proteïnes i molécules amb interès biomèdic i farmacèutic, per al possible disseny racional de fàrmacs, utilitzant sinergia de tècniques experimentals i computacionals.

Simulacions de dinàmica molecular de proteïnes com la enolasa i l’Integrasa de HIV-1

Estudi catalític de proteïnes amb interès farmacològic utilitzant sistemes híbrids QM/MM

Estructura i estabilitat de proteïnes

Química computacional i teórica

Determinació de l'estabilitat térmica i química de l'enzim enolasa d'organismes patògens. Estudis de altres enzims amb estructura de barril TIM

A causa de la importància de les ciclodextrines en la indústria farmacèutica, actualment em dedico a l'explicació de fenòmens fisicoquímics de les ciclodextrines en dissolució.

Ciclodextines