Mecánica Cuántica / Mecánica Molecular
 
 

Si es poden estudiar teòricament les macromolècules biològiques a "primers principis", és imperatiu fer-ho. El coneixement de les característiques d'aquestes molècules, el més detallat i complet possible, és la base per al desenvolupament, a mitjà/llarg termini, d'importants aplicacions com el disseny racional de fàrmacs.

Els mètodes híbrids QM/MM (mecànica quàntica/mecànica molecular) permeten descriure les hipersuperfícies d'energia potencial de grans sistemes moleculars amb una bona exactitud i a un cost computacional que ja es pot assumir.

Aquests mètodes consideren una part del sistema on es troben els àtoms involucrats en la ruptura i formació d'enllaços com quàntica (QM), mentre que la resta del sistema es tracta de manera clàssica (MM).

La glutamat racemasa d'Helicobacter pylori i altres models moleculars, com la lipooxigenasa, algunes proteïnes fluorescents o Protein-cinases estan sent estudiat en el grup de Dinàmica i mecanismes de las reacciones químiques y bioquímiques.

Catàlisi enzimàtica