Estructura i estabilitat de proteïnes
 
 

Utilitzant tècniques biofísiques com por ser el dicroisme circular i la fluorescència podem obtenir els camins de desplegament tèrmic i/o químic de les proteïnes. Aquests estudis es fan per a avaluar l'estabilitat de certes proteïnes que tinguin interès farmacèutic i que donin informaciò per poder generar fàrmacs que alterin la seva activitat. En el cas de paràsits, es podria desenvolupar un possible antibiòtic, com per exemple el Trypanosoma cruzi o Helicobacter pylori.

Aquest tema de recerca es realitza en conjunt amb la Dra. Claudia Benítez Cardoza al IPN (Mèxic).

Proteïnes del metabolisme de paràsits de l’esser humà