Química Física II
 
 
 
Programa

Problemes:
- Format Word

- Format html

- Test examen febrer'03

Solucions del test de l'examen de febrer'03


Solucions dels Problemes

Lliçó 1

Lliçó 2

Lliçó 3

Lliçó 4

Lliçó 5

Problemes de repàs

Exercicis

- Preguntes
- Respostes

Descarrega del programa de simulació de mecanismes

Descarrega del programa SIR

Links d’interès

Consultes:
- Miquel Moreno (grup 1)
- Àngels Gonzàlez (grup 2)


Descarrega del guió de la práctica SIR